Social Return on Investment (SROI)

Heeft jouw organisatie er ook mee te maken? Misschien heb je een SROI-verplichting van de overheid meegekregen bij het winnen van een aanbesteding. Of misschien heb je jezelf bepaalde SROI-eisen opgelegd, omdat je het belangrijk vindt om verantwoord te ondernemen. Wat de reden ook is, er wordt van je verwacht dat je aan bepaalde verplichtingen voldoet.

Aanbestedingswet

Sinds 2013 gelden er SROI-voorwaarden voor alle aanbestedingen boven de 250.000 euro. Bovendien geldt er een quotumregeling voor werkgevers met 25 of meer werknemers in dienst die hun verplicht om voldoende banen te scheppen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook met nieuwe vormen van aanbesteden, wordt de maatschappelijke meerwaarde die een organisatie creëert vrijwel altijd meegenomen in de voorwaarden. Het doel daarvan is om extra werkplekken te creëren voor mensen met een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt en zoveel mogelijk mensen aan betaald werk te helpen. 

Invulling SROI

De voorwaarden kunnen door de inkoper en leverancier bepaald worden. Als organisatie kun je op verschillende manieren aan de SROI-verplichting voldoen, bijvoorbeeld in geld, in plaatsingen of in inkoop. 

In welke vorm je SROI ook invult binnen jouw organisatie en met welke reden dan ook, het levert je veel voordelen op. Zo geef je niet alleen invulling aan de SROI-opdracht die je is opgelegd, maar ook aan je eigen MVO-beleid. Dat is wat ons betreft nog veel belangrijker, want als onderneming heb je een geweldige positie om maatschappelijke impact te maken. 

Binthout & social return

Bij Binthout zijn we enorm blij dat we ons met het werk dat we doen inzetten om mensen uit kwetsbare groepen weer aan het werk te helpen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op waardevol werk en een kans verdient op de arbeidsmarkt. En andersom bieden deze mensen ons een heleboel kansen en mogelijkheden en vooral plezier in ons werk.

Ben jij nog op zoek hoe je concreet invulling kunt geven aan social return? Dat kan eenvoudig door een samenwerking met Binthout aan te gaan. Wil je daar meer over weten? Neem contact met ons op.

Terug naar blog

Neem contact met ons op